Aktualnie w bazie mamy: 293 dokumentów
Ostatnia aktualizacja bazy: 04-06-2015

Urzędy

img
Jeżeli chcesz otworzyć firmę potrzebny jest biznesplan.Niezależnie od tego czy starasz się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej czy nie. Dzięki gotowemu formularzowi, dowiesz się w jaki sposób go przygotować, a jego wykonanie stanie się zdecydowanie prostsze.
img
Formularz AKC 4 - Deklaracja dla podatku akcyzowego przeznaczony jest dla osób, dla których powstał obowiązek podatkowy z tytułu akcyzy.
img
Formularz AKC 4A - Podatek akcyzowy od alkoholu etylowego jest załącznikiem dla formularza AKC 4.Używa się go kiedy obowiązek podatkowy powstał przy wykorzystaniu produktów z grupy: alkoholu etylowego.
img
Dokument AKC 4B - Podatek akcyzowy od wina napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich jest załącznikiem do dokumentu - AKC 4. Używamy go w przypadkach, gdy obowiązek podatkowy powstaje przy wykorzystaniu produktów z grupy: wina, napoje fermentowane i wyroby pośrednie.
img
Dokument AKC 4C - Podatek akcyzowy od piwa należy do załącznika głównego dokumentu: AKC4. Używamy go w przypadkach gdy, obowiązek podatkowy powstaje przy wykorzystaniu produktów z grupy: piwo.
img
Dokument AKC 4D - Podatek akcyzowy od paliw silnikowych z wyłączeniem gazu należy do załącznika głównego dokumentu - AKC 4. Używamy go w przypadkach gdy, obowiązek podatkowy powstaje przy wykorzystaniu produktów z grupy: paliwa.
img
Dokument AKC 4d - Podatek akcyzowy od samochodów osobowych jest załącznikiem do głównego dokumentu AKC 4.Używamy go w przypadkach gdy obowiązek podatkowy powstaje przy wykorzystaniu produktów z grupy: samochody osobowe.
img
Dokument AKC 4A - Podatek akcyzowy od wyrobów tytoniowych jest załącznikiem głównego dokumentu - AKC 4. Używamy go w przypadkach gdy obowiązek podatkowy powstaje przy wykorzystaniu produktów z grupy: wyroby tytoniowe.
img
Dokument AKC 4h - Podatek akcyzowy od energii elektrycznej jest załącznikiem do głównego dokumentu - AKC 4. Używamy go w przypadkach gdy obowiązek podatkowy powstaje przy wykorzystaniu produktów z grupy: energia elektryczna.
img
Dokument AKC 4F - Podatek akcyzowy od paliw opałowych jest załącznikiem do dokumentu - AKC 4. Używamy go w przypadkach gdy obowiązek podatkowy powstaje przy wykorzystaniu produktów z grupy: paliwa opałowe.
img
DokumentAKC 4A - Podatek akcyzowy od gaz jest załącznikiem do dokumentu - AKC 4. Używamy go w przypadkach gdy obowiązek podatkowy powstaje przy wykorzystaniu produktów z grupy: gaz.
img
DokumentAKC 4K - Podatek akcyzowy od olejów smarowych jest załącznikiem do dokumentu - AKC 4. Używamy go w przypadkach gdy obowiązek podatkowy powstaje przy wykorzystaniu produktów z grupy: oleje smarowe.
img
Dokument AKC EN - Deklaracja podatkowa od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej jest dla wszystkich osób, którzy korzystają z energii elektrycznej z krajów Unii Europejskiej.
img
Dokument AKC R - Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego ma zastosowanie do rejestracji lub uaktualniania danych związanych z obowiązkiem podatkowym w zakresie podatku akcyzowego.
img
Gdy wyjeżdżamy za granicę do pracy na wakacje, studia bądź z jakiekolwiek innego powodu powinniśmy upoważnić kogoś do odbioru naszej korespondencji.Do tego celu wypełnia się dokument Upoważnienie do odbierania przesyłek
img
Wniosek wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości potrzebne jest przedstawicielom firm którzy starają się o kredyt lub dofinansowanie unijne i potrzebują takiego zaświadczenia.
img
Dokument wpisania, wykreślenia lub zmiany wpisu zakładu opieki zdrowotnej w rejestrach jest dla firm , które chcą wpisać swoją placówkę do rejestru zakładów opieki zdrowotnej,wprowadzać zmiany we wpisać lub wykreślać je z wpisu.
img
Podanie o udzielenie prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne przeznaczone jest dla osób lub instytucji, które chcą skorzystać z prawa na oznaczenie geograficzne.
img
Prośba o rozłożenie na raty mandatu karnego przeznaczona jest dla osób, które mają mandat karny od policji a sytuacja finansowa nie pozwala na zapłacenie mandatu jednorazowo.
© Copyright 2010 Edoku.pl stat4u
Pozycjonowanie strony zapewnia