Aktualnie w bazie mamy: 293 dokumentów
Ostatnia aktualizacja bazy: 04-06-2015

Urząd Pracy

img
W sytuacji kiedy podpisałeś umowę z Powiatowym Urzędem Pracy o refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy trzeba składać formularz kwartalny informacji o zatrudnieniu.
img
Gdy przyjmujesz stażystów w ramach programu z Funduszu Pracy niezbędne jest prowadzenie listy obecności stażystów z FP.
img
Podanie o rezygnację ze stażu składa się momentach gdy jesteśmy zmuszeni zrezygnować z odbywania stażu. Gdy wypowiadamy staż bezwzględnie należy zgłosić o tym firmę w której ten staż odbywamy.
img
Gdy zdecydujesz się przyjąć do swojej firmy stażystę w tym celu potrzebny jest program stażu, który pozwoli Ci otrzymać oferty, które będą spełniać oczekiwania Twoje jak i stażystów.
img
Gdy jesteś osobą zarejestrowaną jako bezrobotna i będziesz odbywać szkolenie, kurs czy egzamin zorganizowany przez Powiatowy Urząd Pracy - w związku z danym fachem i do tego kurs na prowadzenie działalności gospodarczej należy podpisać deklarację, iż w terminie dwóch miesięcy od ukończenia kursu, szkolenia lub egzaminu podejmiesz prowadzenie działalności gospodarczej.
img
Jeśli starasz się otrzymać dofinansowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej i gdy posiadasz już swój sprzęt, narzędzia i chcesz je wnieść w skład firmy musisz wypełnić dokument - deklaracja pochodzenia sprzętu.
img
Gotowa deklaracja dla właścicieli firm, którzy chcą zatrudnić osobę zarejestrowaną jako bezrobotną po tym jak ukończy studia podyplomowe.
img
Gotowa deklaracja pracodawcy o zatrudnieniu osoby bezrobotnej po ukończeniu szkolenia, który organizuje Powiatowy Urząd Pracy.
img
Jeżeli posiadasz firmę i chcesz zatrudnić nowego pracownika powinieneś dać ogłoszenie w gazecie lokalnej w Powiatowym Urzędzie Pracy przy tym wypełniając Formularz zgłoszenia oferty pracy.
img
Formularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, które chcą uzyskać pomoc finansową.
img
Jeżeli jesteś na stażu, przygotowaniu do zawodu, szkoleniu zmieniającym kwalifikację są one organizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy ponosisz za to koszty przejazdu np. dojazd do innego miasta czy to własnym samochodem czy też komunikacją autobusową to przysługuje Ci zwrot kosztów. Do tego celu niezbędne jest przygotowanie dokumentu jakim jest Rozliczenie poniesionych kosztów przejazdu.
img
Jeśli jesteś w czasie odbywania stażu u pracodawcy, przygotowania zawodowego, szkoleniu zmieniającym kwalifikację, organizowane poprzez Powiatowe Urzędy Pracy; a do tego ponadto ponosisz koszty przejazdu czy to własnym samochodem czy wszelką możliwą komunikacją miejską etc.to przysługuję Ci zwrot kosztów dojazdu.Do tego celu potrzebne będzie przygotowanie dokumentu :Rozliczenie poniesionych kosztow przejazdu na szkolenia z PUP.
img
Gdy odbywasz staż, który jest współfinansowany z Funduszu Pracy i jesteś zmuszony do pokonywania drogi samochodem lub innymi środkami komunikacji miejskiej to przysługuje Ci zwrot za przejazd. W tym celu należy przygotować Rozliczenie dojazdu na miejsce stażu FP.
img
Po ukończeniu stażu należy złożyć sprawozdanie z przebiegu stażu dokument przeznaczony jest dla osób, które ukończyły staż.
img
Formularz Wn W nazwany Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej przeznaczony jest dla pracodawców, przedsiębiorstw, które w ramach zatrudnienia osoby niepełnosprawnej poniosły koszty doposażenia stanowiska pracy dla tej osoby i wnoszą o ich refundację.
img
Osoba, która została skierowana na staż, szkolenie zawodowe, podjęła pracę; dla której czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania wynosi łącznie ponad 3 godziny dziennie takiej osobie przysługuje zwrot kosztów zakwaterowania. W tym celu należy przygotować Wniosek i rozliczenie dotyczący zwrotu kosztów zakwaterowania.
img
Organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki mają prawo do organizowania robót publicznych. W tym celu muszą złożyć wniosek o organizację robót publicznych.
img
Wniosek o pokrycie z Funduszu Pracy składki na ubezpieczenie społeczne rolników przeznaczone jest dla osób, które utraciły pracę i nie mają środków na opłacenie KRUS.
img
Osoby, które otrzymują świadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy np. zasiłek dla bezrobotnych, dodatek aktywizacyjny chcą je otrzymywać na konto bankowe wypełniają Wniosek o przekazywanie lub zaprzestanie przekazywania świadczeń na rachunek bankowy .
img
Osoby posiadające status osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku, w przypadku podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej we własnym zakresie, mają możliwość ubiegania się o przyznanie dodatku aktywizacyjnego.Aby go uzyskać należy wypełnić wniosek.
img
Wniosek o przyznanie z Europejskiego Funduszu Społecznego jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przeznaczony jest dla osób, które chcą założyć własną firmę i zarazem chcą otrzymać dotację na ten cel.
img
Wniosek o refundację części kosztów z tytułu zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych do prac interwencyjnych przeznaczony jest dla pracodawców, którzy mają podpisaną umowę z Powiatowym Urzędzie Pracy o zatrudnianiu bezrobotnych do wykonywania prac inwentaryzacyjnych w firmie.
img
Wniosek o refundację części kosztów z tytułu zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych do prac interwencyjnych przeznaczony jest dla firm, które mają podpisaną umowę z Powiatowym Urzędem Pracy o zatrudnianiu osób bezrobotnych będących w trudnej niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.
img
Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego przeznaczony jest dla firm, które zamierzają zatrudnić osobę bezrobotną skierowaną przez Powiatowy Urząd Pracy i do tego celu ubiegają się o zrefundowanie kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
img
Wniosek o skierowanie na szkolenie przeznaczony jest dla osób bezrobotnych, które chcą uzupełnić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez szkolenia.Każdy Powiatowy Urząd Pracy organizuje takie szkolenia, aby do niego przystąpić należy wypełnić Wniosek o skierowanie na szkolenie.
img
Kiedy starasz się o dofinansowanie z tytułu rozpoczęcia działalności gospodarczej potrzebni Tobie będą poręczyciele. Aby jednorazowe środki na otwarcie działalności gospodarczej zostały Ci udzielone, poręczyciele muszą dostarczyć zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach.
img
Zaświadczenie do dodatku aktywizacyjnego przeznaczone jest dla osób, którym przysługuje taki dodatek.Należy je składać do każdego 10 dnia miesiąca.
img
Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu po ukończeniu stażu przeznaczona jest dla pracodawców, którzy przyjmują pracowników na staż.
img
Zatrudniona osoba, która wcześniej była zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy musi poinformować o zatrudnieniu w Urzędzie.W tej sytuacji wypełnia się pismo Zawiadomienie o zatrudnieniu bezrobotnego.
img
Osoba która jest na stażu powinna udokumentować swój pobyt w firmie, w której odbywa staż. W tym celu co miesiąc wypełniony dokument Lista obecności na stażu składamy w Urzędzie Pracy.
© Copyright 2010 Edoku.pl stat4u
Pozycjonowanie strony zapewnia