Aktualnie w bazie mamy: 293 dokumentów
Ostatnia aktualizacja bazy: 04-06-2015

Student

img
Jeśli nie udało Ci się zaliczyć przedmiotu to ten dokument jest dla Ciebie. Możesz starać się o uzyskanie Awansu z danego przedmiotu.
img
Dokument przeznaczony jest dla studentów którym nie udało się zaliczyć egzaminu z przedmiotu w terminie poprawkowym i warunkowym.
img
Dokument przeznaczony jest dla studentów którym nie udało się zaliczyć kilku przedmiotów i muszą powtórzyć semestr.
img
Dokument przeznaczony jest dla studentów którzy nie mieli możliwości zaliczenia wszystkich przedmiotów w terminie, np z powodu choroby lub nagłego wyjazdu.
img
Dokument przeznaczony jest dla studentów, którzy omyłkowo zapłacili wyższą kwotę za semestr niż powinni lub też chcą nadpłaconą wcześniej kwotę przeksięgować na przyszłe płatności za studia.Niezależnie czy jest to nadpłata czy omyłkowa płatność - zawsze można ją przeksięgować.
img
Dokument przeznaczony jest dla studentów, którzy chcą przenieść się ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne.
img
Dokument przeznaczony jest dla studentów, którzy chcą przenieść się ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne.
img
Dokument przeznaczony jest dla studentów, którym
img
Dokument przeznaczony jest dla studentów, którzy chcą skorzystać z urlopu dziekańskiego. Dziekankę można wziąć po zaliczeniu 1 roku studiów.
img
Dokument przeznaczony jest dla studentów, którzy z jakichś powodów nie byli na egzaminie lub zaliczeniu.
img
Dokument przeznaczony jest dla studentów, którzy zgubili dyplom lub suplement do dyplomu, został im skradziony lub zniszczyli w takim stopniu, że niezbędne jest otrzymanie nowego.
img
Dokument przeznaczony jest dla studentów, którzy mają sytuację rodznną która zmusiła ich do przeniesienia się na inny system studiów.
img
Dokument przeznaczony jest dla studentów, którzy chcą zmienić promotora pracy dyplomowej, licencjackiej lub też magisterskiej
img
Dokument przeznaczony jest dla studentów, którzy chcą przesunąć termin płatności czesnego.
img
Dokument przeznaczony jest dla studentów, którzy chcą umorzyć raty czesnego z różnych powodów.
img
Dokument przeznaczony jest dla studentów, którzy chcą umorzyć odsetek od raty czesnego z różnych powodów.
img
Dokument przeznaczony jest dla studentów, którzy chcą otrzymać 10% ulgę prorodzinną.
img
Dokument przeznaczony jest dla studentów,którzy mają zaległości finansowe na uczelni, nie opłacili czesnego w terminie, opłat za egzaminy poprawkowe lub też inne płatności. Jest możliwość o rozłożenie tych płatności na raty. W tym celu wystarczy złożyć wniosek o rozłożenie na raty zaległości finansowych.
img
Dokument przeznaczony jest dla studentów, którzy chcą zmienić temat pracy dyplomowej
img
Dokument przeznaczony jest dla studentów, którzy chcą otrzymać duplikat legitymacji studenckiej.
© Copyright 2010 Edoku.pl stat4u
Pozycjonowanie strony zapewnia