Aktualnie w bazie mamy: 293 dokumentów
Ostatnia aktualizacja bazy: 04-06-2015

Służba Zdrowia

img
Każda osoba ubezpieczona w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) ma prawo do wyboru lekarza rodzinnego.Przy takiej zmianie należy wypełnić Deklaracje wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej .
img
Każda osoba ubezpieczona w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) ma prawo do wyboru pielęgniarki. Przy takim wyborze należy wypełnić Deklaracje wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej .
img
Każda kobieta ubezpieczona w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) ma prawo do wyboru osobistej położnej.Przy takim wyborze należy wypełnić Deklaracje wyboru położnej podstawowej opieki medycznej.
img
Gdy dokonujesz wyboru zmiany lekarza rodzinnego musisz złożyć pismo: Rezygnacja z wyboru lekarza rodzinnego w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w którym były dokonywane porady lekarskie.
img
Gdy dokonujesz wyboru zmiany pielęgniarki rodzinnej musisz złożyć pismo:Rezygnacja z wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w którym były dokonywane porady lekarskie.
img
Gdy dokonujesz wyboru zmiany położnej musisz złożyć pismo:Rezygnacja z wyboru położnej podstawowej opieki zdrowotnej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w którym były dokonywane porady lekarskie.
img
Kiedy uznamy,że nasze prawa zostały naruszone w przypadkach niewłaściwego zachowania lekarza, nie udzielenia nam doraźnej pomocy lekarskiej, bądź w brak należytej staranności w wykonywanej praktyce medycznej powinniśmy interweniować składając na lekarza pismo: Skarga na zachowanie lekarza w przychodni.
img
Kiedy uznamy,że nasze prawa zostały naruszone w przypadkach niewłaściwego zachowania lekarza, nie udzielenia nam doraźnej pomocy lekarskiej, bądź w brak należytej staranności w wykonywanej praktyce medycznej powinniśmy interweniować składając na lekarza pismo: Skarga na zachowanie lekarza w szpitalu.
img
Kiedy uznamy,że nasze prawa zostały naruszone w przypadkach niewłaściwego zachowania pielęgniarki, nie udzielenia nam doraźnej pomocy lekarskiej, bądź w brak należytej staranności w wykonywanej praktyce medycznej powinniśmy interweniować składając na lekarza pismo: Skarga na zachowanie pielęgniarki w przychodni.
img
Kiedy uznamy,że nasze prawa zostały naruszone w przypadkach niewłaściwego zachowania pielęgniarki, nie udzielenia nam doraźnej pomocy lekarskiej, bądź w brak należytej staranności w wykonywanej praktyce medycznej powinniśmy interweniować składając na pielęgniarkę pismo: Skarga na zachowanie pielęgniarki w szpitalu.
img
Kiedy uznamy,że nasze prawa zostały naruszone w przypadkach niewłaściwego zachowania położnej, nie udzielenia nam doraźnej pomocy lekarskiej, bądź w brak należytej staranności w wykonywanej praktyce medycznej powinniśmy interweniować składając na lekarza pismo: Skarga na zachowanie położnej w przychodni.
img
Kiedy uznamy,że nasze prawa zostały naruszone w przypadkach niewłaściwego zachowania położnej, nie udzielenia nam doraźnej pomocy lekarskiej, bądź w brak należytej staranności w wykonywanej praktyce medycznej powinniśmy interweniować składając na położną pismo:
img
Wniosek o wydanie opinii do rejestracji gabinetu lekarskiego jako gabinetu indywidualnej praktyki lekarskiej wypełnia osoba,która zamierza otworzyć własny gabinet lekarski.Osoba ta musi zasięgnąć opinii wydanej przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
img
W przypadku, kiedy ubezpieczony poniósł koszty leczenia w jednym z krajów Unii Europejskiej lub EOG, może starać się o ich zwrot wypełniając przy tym Wniosek o zwrot poniesionych kosztów leczenia w krajach Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
© Copyright 2010 Edoku.pl stat4u
Pozycjonowanie strony zapewnia