Aktualnie w bazie mamy: 293 dokumentów
Ostatnia aktualizacja bazy: 04-06-2015

Ostatnio dodane dokumenty

img
Gotowa umowa kupna - sprzedaży samochodu
img
Dokument ten przeznaczony jest dla osób , które prowadzą własną działalność gospodarczą i chcą dokonać zmiany danych w firmie bądź dla każdej osoby która zakłada własne przedsiębiorstwo w celu zgłoszenia tego faktu
img
Prośba o rozłożenie na raty mandatu karnego przeznaczona jest dla osób, które mają mandat karny od policji a sytuacja finansowa nie pozwala na zapłacenie mandatu jednorazowo.
img
Podanie o udzielenie prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne przeznaczone jest dla osób lub instytucji, które chcą skorzystać z prawa na oznaczenie geograficzne.
img
Dokument wpisania, wykreślenia lub zmiany wpisu zakładu opieki zdrowotnej w rejestrach jest dla firm , które chcą wpisać swoją placówkę do rejestru zakładów opieki zdrowotnej,wprowadzać zmiany we wpisać lub wykreślać je z wpisu.
img
Wniosek wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości potrzebne jest przedstawicielom firm którzy starają się o kredyt lub dofinansowanie unijne i potrzebują takiego zaświadczenia.
img
Gdy wyjeżdżamy za granicę do pracy na wakacje, studia bądź z jakiekolwiek innego powodu powinniśmy upoważnić kogoś do odbioru naszej korespondencji.Do tego celu wypełnia się dokument Upoważnienie do odbierania przesyłek
img
Dokument AKC R - Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego ma zastosowanie do rejestracji lub uaktualniania danych związanych z obowiązkiem podatkowym w zakresie podatku akcyzowego.
img
Osoba która jest na stażu powinna udokumentować swój pobyt w firmie, w której odbywa staż. W tym celu co miesiąc wypełniony dokument Lista obecności na stażu składamy w Urzędzie Pracy.
img
Dokument AKC EN - Deklaracja podatkowa od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej jest dla wszystkich osób, którzy korzystają z energii elektrycznej z krajów Unii Europejskiej.
© Copyright 2010 Edoku.pl stat4u
Pozycjonowanie strony zapewnia